CCM-Brugergruppen
 Fordi output og output-løsninger tænder os - bare en anelse..
Denne side er sidst opdateret: 2019.03.24    
Seneste... 

• 2019.05.28  Tak til alle deltagere for endnu en vel gennemført samling :-)
Alle undersider er hermed opdateret, hvilket selvfølgelig inkluderer både Sidste samling, Næste samling, div. Indlæg osv...
• 2019.03.24  Invitationer sendt ud til alle på deltagelerlisten, og opslag lavet på LinkedIn om den forestående samling.
• 2019.03.24  Programmet m.v. for Maj-samlingen 2019 er vel nærmest på plads, og vi er klar til sende indbydelserne ud..!• 2018.10.10  Bestyrelsen beslutter at aflyse novembersamlingen..
Trods ihærdige forsøg på at skaffe egnede indlæg, er det ikke lykkedes at få tilsagn om mere end 3-4 indlæg.
Bestyrelsen vil i stedet fokusere på forårets samling, som forventes afholdt medio maj 2019 - og allerede i januar/februar 2019 vil vi kontakte mange af jer direkte, for at få input til indlæg fra jeres firma/organisation.
• 2018.09.28  Nu også med en lille video (2 min.) af vores besøg hos Nyborg Destilleri :-)
• 2018.09.26  Opdatering hjemmesiden, inkl. indlæg fra juni-samlingen 2018 ...
• 2018.04.25  Så er programmet for de to dage ved at være på plads.
• 2018.04.10  Sidste frist for tilmelding er blevet sat til tirsdag den 22. maj 2018
- og nu er priserne også fastlagt.
• 2018.03.20  Ja, så kom alle de gode indlæg fra KolleKolle 2016 også endelig på plads..!
• 2018.03.15  En grundig opdatering af hjemmesiden - bl.a. Sidste (inkl. indlæg) hhv. Næste og div. hængepartier...
• 2017.04.21  Indkaldelse til alle sendt ud, og programmet m.v. for Maj 2017-samlingen rettet til - samt et lille "reminder"-indlæg på gruppens LinkedIn-side.
• 2016.11.18  Tak til alle deltagere for endnu en vel gennemført samling :-)
Alle undersider er hermed opdateret, hvilket selvfølgelig inkluderer både Sidste samling, Næste samling, div. Indlæg osv...
• 2016.10.05  Ja, så er programmet m.v. for Novembersamlingen 2016 så småt ved at være på plads..
• 2015.11.16  Alle undersider ift. en vel gennemført samling er opdateret
(dvs. bl.a. Sidste, Næste, Indlæg osv...)
• 2015.11.09  Den absolut sidste finpudsning af programmet inden samlingen i morgen..
• 2015.06.01  Komplet opdatering af hjemmesiden - med Sidste (inkl. indlæg) hhv. Næste...
• 2015.05.05  Programmet er så småt ved at være på plads..
• 2015.01.08  Hjemmesiden opdateret med Sidste (inkl. indlæg) hhv. Næste...
• 2014.10.22  Der er hermed "udsolgt" fsa. værelser på Hotel Kirstine - og vi må bede fremtidige tilmeldinger om selv at arrangere overnatning.
Vi anbefaler Hotel Vinhuset, som ligger lige i nærheden.
• 2014.10.07  Ja, så er programmet for de to dage så småt ved at være på plads..
• 2014.10.02  Prisen for hele arrangementet er opjusteret med 150,- kr (til 2.250,- kr) grundet det sociale arrangement tirsdag aften (vinsmagning).
• 2014.09.29  Formel indkaldelse til samling udsendt, og div. opdateringer til undersiden for November-samlingen...
• 2014.09.08  Svar fra ca. halvdelen af de 89, og en ikke-bindende forhåndstilmelding fra omkring 30. Vi arbejder videre med planlægningen af november- samlingen, og vælger at lægge den i Næstved.
• 2014.09.05  Mail udsendt til 89 deltagere og potentielle deltagere udsendt, for at lodde stemningen for og imod at fortsætte gruppen.
• 2014.08.14  Efter den bedrøvelige aflysning af maj-samlingen satser bestyrelsen på at planlægningsmødet 3. september vil munde ud i et program, der vil trække fulde huse. Har du forslag til programmet, eller til hvad der kan bringe deltagerantallet i vejret, må du meget gerne skrive det hér..
• 2014.05.06  Maj-samlingen aflyses, da der kun er 18 tilmeldinger..!
• 2014.04.25  Indkaldelse til maj-samlingen udsendt.
• 2014.04.24  Bestyrelsen mødes og planlægger næste samling.
• 2013.11.22  Efter en vel overstået November-samling er undersiderne Sidste, Indlæg og Næste m.fl. hermed opdateret... (ja, det må være ny rekord..)
• 2013.10.24  Programmet er i store træk på plads, og tilmeldingsfristen er sat til
torsdag den 7. november 2013.
• 2013.09.10  Møde i bestyrelsen mhp. planlægning af næste samling.
• 2013.06.19  Generalforsamlingen vedtager at gruppen skifter navn, og derfor fremover hedder: CCM Nordic User Group..
• 2013.05.15  En brugergruppe-veteran takker af..
En hilsen fra Jørgen Ulrich er lagt op på hjemmesiden.
• 2013.04.15  Et udkast til program er lagt op på undersiden for næste samling.
• 2013.04.11  Møde i bestyrelsen mhp. planlægning af næste samling.
• 2013.03.06  Undersiden for næste samling er startet op, inkl. de foreløbige forslag til emner gruppen gerne vil høre/tale om.
• 2013.03.05  Undersiden for november-samlingen er opdateret, inkl. indlæg m.v.
• 2012.10.11  Prisen (3.895,- kr.) samt sidste frist for tilmelding (26. oktober) lagt ind på November-samlingens underside
• 2012.10.08  Indkaldelse til november-samlingen udsendt.
• 2012.10.02  Dagens bestyrelsesmøde resulterede i følgende foreløbige program.
• 2012.04.12  Sidste frist for tilmelding er sat til fredag den 20. april...
• 2012.04.10  Undersiden for maj-samlingen er opdateret med det foreløbige program.
• 2012.01.26  OBS! Bestyrelsen har, grundet overlap med ISIS Open House, besluttet at flytte majsamlingen til mandag 21. og tirsdag den 22. maj.
• 2011.12.14  Undersiderne for novembersamlingen er hermed opdateret, li'som siderne for majsamlingen på Sørup Herregård er påbegyndt.
• 2011.11.02  Så er det endelige program på plads..!
• 2011.11.01  Det er lykkedes at lokke Max Pucher fra ISIS til at lægge vejen forbi for et indlæg onsdag eftermiddag.
• 2011.10.19  Sidste frist for tilmelding til november-samlingen er sat til den 1. nov..!
• 2011.10.12  Priser og et meget foreløbigt program er hermed uploadet...
• 2011.10.11  Det er fra i dag også muligt at følge gruppen via LinkedIn.
• 2011.08.19  Fejl ifm. tilmeldingsformularen rettet..
• 2011.06.22  Alle sider relateret til "Næste..", "Sidste.." og "Historiske.." er hermed opdateret..! :o)
• 2011.06.21  Undersiden med indlæg er (endelig) på plads...
• 2011.03.08  Et par afbud blandt allerede tilmeldte bringer antallet ned på 33.
• 2011.03.08  Undersiden for maj-samlingen er opdateret med priser, og en generel mail med indkaldelse udsendt.
• 2011.02.23  Den nye dato er på plads og det nye sted er fundet - og der er igen åbnet for tilmeldinger..! :o)
• 2011.02.22  Undersiden for maj-samlingen er opdateret med det foreløbige program.
• 2011.02.21  På dagens bestyrelsesmøde blev det besluttet at flytte datoen for næste samling fra uge 18 til uge 19.  (ny dato endnu ikke fastlagt)
• 2011.01.07  Listen med indlæg udvidet med Henriks indlæg omkring ISIS Repository
• 2011.01.06  Undersiderne for november-samlingen endelig ajourført...
Ved samme lejlighed er der også åbnet for tilmelding til Maj-samlingen...
• 2010.10.18  Programmet er nu kommet helt på plads (med de sædvanlige forbehold for sidste øjebliks ændringer..)
• 2010.09.21  Så er der kommet priser på November-arrangementet..!
• 2010.09.06  November-undersiden forsynet med link til program, tilmeldte osv.
• 2010.09.06  Dagens bestyrelsesmøde resulterede i følgende foreløbige program.
• 2010.09.03  Så er der hermed åbnet for tilmelding til November-samlingen...
• 2010.08.31  Undersiden for maj-samlingen langt om længe opdateret...
• 2010.04.23  Ja, så er der endelig åbnet for tilmelding til Maj-samlingen..!
• 2010.01.17  De 2 Menu-links til "Næste" og "Sidste" samling opdateret.
• 2010.01.17  Jan's og Michael's referater skrevet sammen til ét referat.
• 2009.11.16  Undersiden for Maj-samlingen 2010 oprettet.
• 2009.11.16  Div. indlæg samlet på en dertil hørende underside.
• 2009.11.04  Prisen for hele november-arrangementet hævet til 3.825 kr. grundet et helt unikt kulturelt indslag.
• 2009.11.03  Generel opdatering af medlemslisten og de underliggende popup-vinduer for hver enkelt medlem.
• 2009.10.07  Priser m.v. nu også på plads, og der åbnes hermed for tilmelding..!
• 2009.10.05  Bestyrelsesmøde resulterer i følgende foreløbige program.
• 2009.05.28  Alle nedenstående ændringer "lagt i 'Prod"...
• 2009.05.27  Underside med forslag til næste samling oprettet..
• 2009.05.27  Listen med forkortelser og termer er blevet udvidet med "RIP".
• 2009.05.26  Siden for November-samlingen forsynet med datoer og link til forslag
• 2009.05.26  Siden for Maj-samlingen er opdateret og forsynet med links - bl.a. til præsentationerne fra de indlæg der blev fremført.
• 2009.05.26  Linket til Sidste samling er ændret til Maj-samlingen, og Næste samling peger nu på November 2009.
• 2009.05.25  Medlemslisten er opdateret med persondata og et par portrætter mere.
• 2009.05.15  Underside med div. præsentationer fra Maj-samlingen oprettet.