AFP-Brugergruppen
 Fordi output og output-løsninger tænder os - bare en anelse..
Denne side er sidst opdateret: 2008.05.29    
Forslag til emner, vi gerne vil høre om ifm. næste samling  

•  Nyt fra AFP Consortium, ved Karsten O. Adreassen, MPI-tech.

•  Præsentation af SDC's erfaringer med anvendelse af farver og ICC profiler i
    print/Papyrus

•  Implementering af ICC profiler
    • Generelt
    • ISIS kommentarer, ønsket af Leif Schmidt m.fl. (kontakt Roberto Anzola)
    • Strålfors kommentarer, ønsket af Strålfors kunder
    • PrintNet T / ODDA kommentarer, (kontakt Ole Veggerby og Henrik Nørby)
    • ACT-IT kommentarer (kontakt Ole Veggerby)
    • Incl. mulighed for at stille tekniske spørgsmål til panel, bestående af ovennævnte

•  Demo af ATP's printløsning (der måtte udgå på forårsmødet)

•  Nyt vedrørende IBM Infoprint Solutions (kontakt Jens Gadegaard)

•  PDF/A til arkiv?
    • Kommentarer fra Statens Arkiv (kontakt Henrik Traborg)
    • Kommentarer fra Finanstilsynet, gerne med henvisning til cirkulærer

•  Nyt fra Océ (kontakt Ole Veggerby)

•  Præsentation af PFA Pension's printløsning på decentral platform

•  Præsentation af Print Associates løsninger til "vores verden" (kontakt Jan Aagesen)

•  Feedback fra DRUPA

•  Erfaringer med implementering af Unicode hos IKEA? (kontakt Jens Gadegaard)

•  ISIS Papyrus nyt (kontakt Roberto Anzola)
    • Papyrus Version 7.0
    • Implementering på decentral platform
    • Jobstyring/overvågning
    • IPAS server

•  PDF
    • High Volume print erfaringer fra ...? (kontakt Per Haslev, Adobe)
    • Bi-directional info, hvilke muligheder er der for jobstyring/overvågning?

•  SKAT's dokumentløsning (Jakob Weincke og Henrik Traborg nævnte forrige gang, at
    de gerne ville kontakte SKAT)
    • opbevaring af dokumenter hos SKAT
    • borger.dk konceptet
    • elektroniske indberetninger til SKAT
    • Vi vil gerne høre om både forretning og teknik.


Og ja, du er (selvfølgelig) velkommen til selv at komme med flere forslag..!