CCM-Brugergruppen
 Fordi output og output-løsninger tænder os - bare en anelse..
Denne side er sidst opdateret: 2019.05.29    
Ord og Forkortelser

En stor tak til Hans Munkstrøm, for at have skubbet denne underside i gang.
Dernæst (for god ordens skyld) også en tak til blandt andre Wikipedia - for ofte at ligge inde med en uddybende forklaring på mange af nedenstående ord og begreber.

Mange af nedenstående ord og forkortelser stammer fra dengang gruppen havde fokus på håndtering af output og dokumenter, men drejningen hen mod CCM er i fuld gang.
Ønsker og forslag til flere ord og forkortelser modtages gerne..!

Klik på et bogstav i den vandrette "bjælke" for at navigere.

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å 

AFP  [Advanced Function Presentation]
Forkortelsen stod tidligere for Advanced Function Printing, og var egentlig "blot" en print-arkitektur til at beskrive hvordan man på en nymodens laserprinter kunne efterligne en god gammeldags linjeskriver (læs: Et skrivemaskinelignende monstrum, monteret med fortrykte formularer..). Et godt sted at læse lidt mere om AFP er Wikipedia.
Den korte historie er, at AFP oprindelig blev udviklet og vedligeholdt af IBM (i midt-firserne) - men som siden 2004 har været åben standard, der videreudvikles og vedligeholdes af medlemmerne i AFPC (AFP Consortium)

AFPDS  [Advanced Function Printing Data Stream]
AFP Dokument filformat, der er genereret for eksempel ved DCF/Script eller ved Papyrus DocExec. Dette format leveres til PSF'en der sender printet videre som IPDS til printeren.

ACIF  [AFP Conversion and Indexing Facility]
Et IBM AFP program der følger med PSF, til at konvertere, indeksere og indsætte AFP-resssourcer i et MO:DCA arkiv-dokument.

ASCII  [American Standard Code for Information Interchange]
Standard tegntabel, der er et binært alfabet. Tidligere 128 tegn, men nu udviklet til 256 tegn. Anvendes f.eks. på Windows platform - modsat EBCDIC, der anvendes på Host-orienterede systemer. (Wikipedia)

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å 

Barcode  [Stregkode]
En stregkode som udgøres af en række streger med forskellig tykkelse. Kan aflæses med en stregkodelæser (barcode reader), som det bl.a. sker ved supermarkedernes kasseapparater. I AFP sammenhæng anvendes BARCODES bl.a. som instruktioner til efterbehandlingsudstyr.

Baseline  [Basislinje, Grundlinje]
Den "linje" hvorpå bogstaver og tal bliver "tegnet".
Typisk vil INGEN store bogstaver (på nær Q måske) "dykke" under denne baseline, mens f.eks. de små bogstaver g, j, p q og y alle har det man i font-terminologi kalder descenders. (Wikipedia)


  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å 

CCM  [Customer Communication Management]
CCM er vel nærmest et begreb, brugt af bl.a. Gartner Group, til at definere et ensartet sæt af it-løsninger, der tilsammen giver firmaer og organisationer et redskab til at styrke kommunikationen med deres kunder. (Wikipedia)
Allerede fra starten fokuserede CCM på udnyttelsen af virksomhedens transaktionelle dokumenter som f.eks. kontoudtog, fakturaer og andre kundevendte dokumenter, som blev betragtet som ideelle medier til at fremme virksomhedens budskaber til kunderne.
Rationalet bag dette er at transaktionelle dokumenter åbnes og læses, af mere end 90% af modtagerne. Fordi den gennemsnitlige modtager bombarderes med reklamer, e-mail, direct mail og andre former for opfordringer hver dag, vil TransPromo skille sig ud.
Ikke alene er transaktionsdokumenter mere tilbøjelige til at blive åbnet og læst, end andre typer af dokumenter, de bliver også gransket i længere tid, end f.eks. almindelig direct mail. Således har virksomheder og organisationer en gylden mulighed for at fremme deres kommunikation og budskab til kunderne...

CEF  [Connecting Europe Facility]
Connecting Europe-faciliteten (CEF) er et fælles centralt forvaltet finansieringsprogram, der har til formål at fremme udviklingen af et højtydende, bæredygtigt og sammenkoblet transeuropæisk net (TEN) inden for transport, energi og digitale tjenester (Wikipedia)
Se evt. også CEF Transport

CHARSET  [Character Set, Tegnsæt]
Dette er én af de såkaldte AFP-resourcer - og denne definerer de enkelte skrifttegns udseende, og størrelse - samt afstand mellem bogstaverne (Charater Increment) og mellem linjerne af en automatisk spadseret tekst (Baseline Increment).
CHARSETs forkommer i princippet i 2 udgaver - nemlig som bitmap-mønstre, eller som formler af en kontur (dvs. vektorer - i AFP-verdenen også kaldet Outline Fonte).
Tommelfingerreglen for navngivning af et Character Set er at det er 8 karakterer langt, starter med C0 og at næstsidste karakter angiver punktstørrelsen (f.eks. 8 for 8-punkts, 0 for 10 og A for 11).

CMYK  [Cyan, Magenta, Yellow & Keycolor]
Et farvesystem som tager udgangspunkt i farverne Cyan, Magenta, Yellow og blacK (eller Keycolor), og er det oftest benyttede system indenfor tryk og print.
Alle farver inden for CMYK-skalaen angives med procentuel blanding af farverne.
I modsætning til RGB, som er opbygget af lys og dermed et additivt farvesystem, er CMYK et subtraktivt farveblandingssystem. Dvs. blander man de tre første farver, cyan, magenta og gul på en hvid baggrund (papir) får man farven sort.
Man kan således klare sig med de tre første farver, hvilket kaldes et CMY farvesystem. I praksis har man dog erstattet det med en ren sort (Keycolor), fordi det øverste af de tre farvelag vil være tydeligere end de underliggende lag, og hvis man tager hensyn til dette forhold, så får man en grå i stedet for en klar sort.

Codepage  [Tegn-mapningstabel]
En AFP-resource, der definerer forholdet mellem et givent tegn i et tegnsæt og et unikt EBCDIC hexadecimalt tal (typisk svarende til en tast på tasteturet). (Wikipedia)
Tommelfingerreglen for navngivning af en Codepage er at navnet er 8 karakterer langt, starter med T1 og at de sidste 4 karakterer indeholder "lande-nummer" (0277 eller 1142 for Danmark).

Coded Font  [Forslag til oversættelse modtages med kyshånd...]
En Coded Font er en ganske lille AFP-resource, der blot definerer hvilken Codepage et givent Character Set skal kobles sammen med.
Et eksempel:
Et Character Set (tegnsæt) indeholder tusinder af tegn, en Codepage mapper (op til) 256 af dem til en hex-værdi. Coded Font x definerer at den polske Codepage skal anvendes ifm. tengsættet, mens Coded Font y definerer at det skal være den danske Codepage.
Tommelfingerreglen for navngivning af en Coded Font er at navnet er 8 karakterer langt, starter med X0, at de 5 næste karakterer matcher tegnsættets navn, mens den sidste karakter signalerer valget af Codepage...


  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å 

DMP  [Data Management Platform]
DMP står for ‘Data Management Platform’ og refererer til en database, hvor man kan gemme og strukture sine cookie-data, CRM-data, marketing-data, tredjepartsdata og så videre.
I DMP’en har man mulighed for at designe audiences og bruge disse i effektive kampagner på tværs af kanaler. (Wikipedia)

DOT  [Prik, eller Punkt]
På en dot matrix printer optegnes de enkelte bogstaver på papiret af mellem 9 og 24 nåle. Den sværte, som hver enkelt nål overfører til papiret kaldes for en dot.
I andre sammenhænge bruges udtrykket i forbindelse med oplysning om output-enhedens opløsning (f.eks. 600 DPI, hvilket betyder 600 dots per inch).

DPI  [Dots Per Inch]
Direkte oversat er det Prikker Pr. Tomme, og tallet foran angiver detaljeringsgraden af et billede hhv. skrifttegn.
Måleenheden anvendes bl.a. ved angivelse af opløsningen for en EDB-skærm (72 dpi) eller en typisk laserprinter (300 eller 600 dpi).
Omkring 300 DPI skal de fleste nok bruge et forstørrelsesglas, for at se om en given tekst på en sort/hvid-printer rent faktisk er 300 eller 600 DPI.
På en full-color farveprinter er det knapt så simpelt, fordi man der ofte har mellemtoner - men mon ikke øjet må "give op" omkring de 600 DPI..? (underforstået, 1200 DPI og derover blot er rent blær - og, måske derfor, hovedsagligt til hjemmebrug..)


  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å 

EBCDIC  [Extended Binary-Coded Decimal Interchange Code]
En IBM-udviklet tegntabel, som anvendes i host-orienterede systemer. Tegntabellen indeholder 256 forskellige 8-bits karakterer. (Wikipedia)

EPS  [Encapsulated PostScript]
EPS-formatet startede med PostScript-sproget, som er et grafik-sprog til printere.
Da man fik behov for også at vise PostScript på skærmen, konstruerede man Encapsulated ("indkapslet") PostScript, forkortet EPS. (Wikipedia)
EPS-filer indeholder i virkeligheden små TIFF-billeder, som bruges til at vise indholdet på skærmen. Dette er nødvendigt, fordi EPS-filen er defineret på en måde, så det tager lang tid for en processor at bearbejde den.
EPS bruges (indtil videre) næsten udelukkende i den professionelle grafiske industri.
OBS! Ved konvertering fra EPS til bitmap-mønster, vær da altid opmærksom på DPI'en (dvs. måske kun 72 til visning på en skærm, men mindst 300-600 til printeren..)


  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å 

FONT  [Skrifttype, Typografi]
Et tegn - Normalt en gruppe af 29 (i engelsksprogede lande kun 26, nemlig uden æ, ø og å) store bogstaver (majuskler) og 29 små bogstaver (minuskler) samt tegn til tegnsætning, asterisker, fodnotetegn, accenter og specialtegn - alle i et og samme skriftsnit f.eks. ordinær eller kursiv.
En font kan også bestå udelukkende af symboler. (Wikipedia)

FORMDEF  [Form Definition]
Dette er en såkaldt AFP-ressource, som (sammen med PAGEDEF'en) definerer "udseendet" af et givent dokument og/eller side i samme.
En FORMDEF bliver angivet på job-niveau, og derfor ser man den ofte opbygget af mange forskellige kombinationer af CopyGroups (som man kan vælge imellem dynamisk, i data).
Form Definitionen (eller CopyGroup'en) "håndterer" ting så som:
Papirstørrelse, Antal kopier af den pågældende side, Simplex/duplex, Inkluderingen af faste, elektroniske Overlays, og hvilken papirbakke der skal trækkes fra. Tommelfingerreglen for navngivning af en Form Definition er blot at navnet er (op til) 8 karakterer langt og starter med F1.


  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å 

GDDM  [Graphical Data Display Manager også kaldet Persondataforordningen]
GDDM blev (af IBM) udviklet i begyndelsen af 1980'erne til at levere grafik-understøttelse til alle IBM's display terminaler og printere - og var noget der kørte på alle IBM's mainframe-operativsystemer. (Wikipedia)
PS. Brugen af GDDM kostede iøvrigt en krig af MIPS (og "retfærdiggjorde" derfor, at der hurtigt blev behov for endnu en CPU... ;-)

GDPR  [General Data Protection Regulation]
en EU-forordning, som har til formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger i Den Europæiske Union (EU).
Forordningen stiller krav til hvordan personoplysninger behandles. Med behandling menes enhver form for aktivitet med personlige oplysninger, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering og opbevaring. Det præciseres hvornår personoplysninger må indsamles, og hvilke særlige følsomme personoplysninger der kun undtagelsesvist må indsamles. (Wikipedia)

GIF  [Graphics Interchange Format]
Et grafikformat som er meget brugt på websider (bl.a. fordi det maksimalt kan bestå af 256 farver, og derfor ikke fylder særlig meget).
Ret tidligt kunne flere GIF-billeder kædes sammen i én og samme GIF-fil, og dermed vise en sekvens af billeder. Disse fik hurtigt navnet GIF-animationer...
Stadig et ofte anvendt format til tegninger og stregoriginaler. (Wikipedia)


  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å 

HTML  [HyperText Markup Language]
HTML er et opmærkningssprog, der primært har til formål at få tekst og billeder på en hjemmeside til at virke som links til andre html-sider. Markup betyder at opmærke, og html definerer netop indhold på websider. (Wikipedia)

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å 

IPDS  [Intelligent Printer Data Stream]
Data og instruktioner (print protokol) fra print-server til printeren i strukturerede felter.
Minder lidt om (og er tæt knyttet til) AFPDS, men involverer desuden instrukser til og svar fra printeren. (Wikipedia)
AFP er, groft sagt, input til (printdriver'en) PSF, mens IPDS er output fra samme...


  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å 

JSON  [JavaScript Object Notation]
JSON er et letvægtsformat til dataudveksling. Mennesker kan let læse og skrive JSON. Maskiner kan let analysere og generere JSON. Det er baseret på en delmængde af JavaScript programmingssproget. JSON er et tekstformat, der er fuldstændig sproguafhængigt. JSONs konventioner er velkendte for udviklere, der anvender C-lignende sprog så som C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python og mange andre. De egenskaber gør JSON til et ideelt sprog for dataudveksling. (json.org)

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å 

METADATA  [data-beskrivende data]
Data der beskriver en anden større mængde data. Findes ofte i forbindelse med større systemer, der skal genfinde elektroniske dokumenter.
Metadata indeholder ofte informationer som filstørrelse, dato, forfatter, placering, resumé o.lign. (Wikipedia)

MICR  [Magnetic Ink Character Recognition]
Aflæsning af tegn, der er trykt med farve, der indeholder magnetisk materiale.
Benyttes bl.a. af banker til automatisk indlæsning af checks.
(Wikipedia)

MO:DCA  [Mixed Object Document Content Architecture]
Er nærmest selve grundlaget for AFP, fordi MO:DCA sammenfatter de mange forskellige AFP-"Towers" (OCA'erne om man vil) - så som FOCA (Fonte), PTOCA (Tekst), GOCA (Vektor-grafik), IOCA (Bitmap-grafik), BCOCA (Barcoder) osv..
Alle elementerne i arkitekturen er klart definerede, og offentliggjort - og anvendes i sagens natur af en lang række IBM-produkter. Med andre ord, MO:DCA er fuldt ud dokumenteret - og derfor en virkelig åben arkitektur.. (Wikipedia)


  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å 

OCR  [Optical Character Recognition]
En metode til (maskinelt) at aflæse tekst, det være sig håndskreven eller printet.
I AFP-verdenen støder man typisk på OCR ifm. to Coded Fonte, kaldet X0OCRA og X0OCRB. OCRA resulterer i et amerikansk standardskriftsnit til optisk læsning, mens OCRB giver det tilsvarende europæiske skriftsnit. (Wikipedia)

OGL  [Overlay Generation Language]
Et (ret simpelt) programmeringssprog til at definere Overlay's med... (læs evt. mere om Overlay nedenfor) OGL er faktisk bare en beskrivelse af, hvor på en elektronisk formular forskellige AFP-ressourcer skal placeres. Med andre ord, OGL-kode kompileres og bliver derefter til et Overlay.

OVERLAY  [Overlay, eller "Vandmærke"]
Et Overlay er en elektronisk "formular", der definerer ting som tidligere ville være trykt på papiret på forhånd - f.eks. streger, rammer, tekster og grafik-elementer (typisk i form af såkaldte Page Segmenter). Overlay'et "beriges" så med variable data ude på printeren, på tidspunktet for udskrivning.
Én af fordelene ved at benytte et Overlay er, at det (ganske som alle andre AFP-resourcer) kun ligger én gang i datastrømmen - og derfor optager mindre plads.
Tommelfingerreglen for navngivning af et Overlay er blot at navnet er (op til) 8 karakterer langt og starter med O1.


  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å 

PAGEDEF  [Page Definition]
Dette er endnu en såkaldt AFP-ressource, som (sammen med FORDMEF'en) definerer "udseendet" af et givent dokument og/eller side i samme.
En PAGEDEF bliver angivet på job-niveau, og derfor ser man den ofte opbygget af mange forskellige kombinationer af Page Format'er (som man så kan vælge imellem dynamisk, i data). Page Definitionen (eller Page Format'et) "håndterer" ting så som:
Placeringen af data (oppefra og ned eller vha. koordinater), valg af skriftyper og skriveretning, dynamisk inkludering af Overlays og Page Segmenter, samt (evt.) simple if-then betingelser om hvorvidt data skal "trigge" en given tekst el.lign.
Tommelfingerreglen for navngivning af en Page Definition er blot at navnet er (op til) 8 karakterer langt og starter med P1.

PANTONE  [Farveangivelsesmetode, og i dag også et firma]
Et farvesystem der omfatter farvevifter, farveprøver på kartonprøver, layout-materialer og trykfarver. Pantonefarver angives med en talkode, og benyttes typisk til logo'er m.v. Forkortes ofte PMS = Pantone Matching System.
Se evt. også CMYK og/eller Wikipedia...

PDF  [Portable Document Format]
Dette er et særligt hypertekst-filformat udviklet af Adobe. Det kræver dog at du har installeret en viewer, f.eks. Adobe Reader, for at kunne læse formatet.
PDF-filen indeholder typisk hele dokumentet - med skrifttyper, illustrationer og layout indlejret. Skrifttyperne kan dog med fordel undlades (af fil-størrelseshensyn) - hvis du ellers kan leve med at dokumentet bliver vist med "de forhåndenværende" skrifttyper på den PC, hvor det nu en gang ender med at skulle vises.. (Wikipedia)

PEL  [Picture Element]
Se Pixel

Pixel  [Picture + Element]
En af de mange prikker eller punkter, der tilsammen udgør et bllede på f.eks. et fotografi. Det er den mindste enhed der vises på et billedet, Jo flere pixels der bruges i et billede, jo tættere på original-billedet kommer man.
Antallet af pixels i et billede kaldes opløsningen. Den kan udtrykkes med et enkelt tal - f.eks. 3 megapixel (mest brugt om digitalkameraer) - eller som to tal - f.eks. 640x480 (VGA-opløsning). (Wikipedia)

PMF  [Print Management Facility]
En HOST applikation til at generere eller kombinere PAGEDEF/FORMDEF, lave Pagesegmenter, håndtere fonte m.v.
Programmet understøttes ikke længere af IBM.

POSTSCRIPT  [Postscript]
Adobes meget udbredte sidebeskrivelsessprog, der beskriver enkelte digitale elementers placering. Er uafhængig af udskrivningsenhedens opløsning. (Wikipedia)

PPFA  [Page Printer Formatting Aid]
Et IBM host program der gør AFP-brugere i stand til at generere AFP-resourcerne PAGEDEF og FORMDEF. (IBM Infocenter)

PPI  [Pixels Per Inch]
En enhed for opløsning (resolution). Pixel er det mindst addresserbare punkt på et skærmbillede. Se evt. også DPI. (Wikipedia)

PSEG  [Page Segment]
Endnu en AFP-resource, i form af et grafik-element, såsom en signatur eller et logo (men kan også indeholde tekst elementer).
Tommelfingerreglen for navngivning af et Page Segment er blot at navnet er (op til) 8 karakterer langt og starter med S1.

PSF  [Print Services Facility]
En AFP print-driver der kører på HOST-systemer. PSF indlæser AFP, og sender IPDS til printeren. PSF håndterer endvidere svar fra printeren, så som slut på job, fejl m.v. (IBM)

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å 

RGB  [Red, Green & Blue]
Et farveskema i hvilket rødt, grønt, og blåt lys kombineres på forskellige måder for at skabe andre farver.
Det et er eksempel på additiv farveblanding, hvilket kan ses af, at en blandingen af to farver er lysere end de to farver hver for sig. F.eks. kan hvid laves ved at farver blandes. Forkortelsen R G B står for de tre farver der udgør skemaet. (Wikipedia)

RIP  [Raster Image Processor]
Den komponent i et print-system der producerer et raster image (bitmap) ud fra en datastrøm der beskriver en given side - f.eks. PostScript, PDF, XPS eller et andet bitmap i en anden opløsning end printerens. (Wikipedia)

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å 

TIF ell. TIFF  [Tagged Image File Format]
Et billedformat til grafisk brug. Et pixelbaserede format, som genkendes af stort set alle applikationer.
Formatet understøtter både bitmap, gråtoner, RGB og CMYK-farver, og kan indeholde vektorgrafik. (Wikipedia)