AFP-Brugergruppen
 Fordi output og output-løsninger tænder os - bare en anelse..
Denne side er sidst opdateret: 2010.11.02    
Endelig Agenda - Nyborg, november 2010  

Programmet, som det så ud kort før brugergruppemødets start:

Tirsdag den 9. november 2010
10.00Velkommen - ved Jakob Weincke
10.05Medsend Bilag (PDF) - ved Jørgen Ulrich, Nets
10.30DanID - ved Jesper Brandt, Océ & Wiktor Drukier, Strålfors
11.15Digital Post - ved Torsten Ravnbak, e-Boks
12.00Frokost
13.00Nordea - "Business to people" - ved Kim Grue, Nordea
13.30Tema: AFP-"Kursus"
•  Grundlæggende AFP - ved Leif Schmidt, Nordea
•  Arkivering - AFP vs. PDF - oplæg ved Kim Poulsen, Danske Bank
•  Versionsstyring af AFP-ressourcer - ved Kim Poulsen, Danske Bank
•  Papyrus, Tip & Idéer - ved Gruppen
•  Tid & Plads til almindelig menings- og erfaringsudveksling - ved Gruppen
16.15Pause
16.30Socialt arrangement
19.00Spisning og hyggeligt samvær..
  
Onsdag den 10. november
09.00Go'morgen - ved Gruppen
09.01Cross Media, den digitale udvikl. for det trykte medie - ved Ole Veggerby, Océ
09.30GMC, SKAT case story - ved Henrik Nørby, GMC
10.00Pause + Check Ud
10.15ATP's brug af Papyrus Repository - ved Henrik Birk Holm, ATP
11.00Print i Nordea - ved Erik Gramm-Hanssen, Nordea
11.30ISIS ACM - Hvad er det ? - ved Kurt Frobenius, ISIS
12.00Frokost
13.00Edmond Document Solutions - ved Manuel Polling & Jens Gadegaard, Edmond
13.45oMVS & Anvendelse af TTF-fonte - ved René Søndergaard, MPI Tech
14.30Generalforsamling + Kaffe - ved Gruppen
15.00Mødet hæves..

 
Og nej, det er i princippet aldrig "for sent" at komme med forslag til emner..!