AFP-Brugergruppen
 Fordi output og output-løsninger tænder os - bare en anelse..
Denne side er sidst opdateret: 2011.05.05    
Foreløbig Agenda for samlingen i maj 2011  

Bestyrelsen har til næste samling sammensat følgende program:
(Og nej, det er i princippet aldrig "for sent" at komme med forslag til emner..!)

Tirsdag den 10. maj 2011
10.00Velkommen - ved Jakob Weincke
10.05Kundesegmentering - ved Henrik Nørby, GMC Nordic
Survey Engine - ved Henrik Nørby, GMC Nordic
10.50Cross Media, den digitale udvikl. for det trykte medie - ved Ole Veggerby, Océ
11.30Doc2Mail - ved Frank Andersen & Birgit Krogh Johansen, KMD
12.00Frokost
13.00Truepress Jet 520 og PDF/VT - ved Sjaak Veeken, Screen Europe
14.00Hotel check-in
14.15Nyt fra IT- og Telestyrelsen/OO styregr. - ved Cecile Christensen, IT- & Telest.
15.00Papyrus nyt - case fra f.eks. Tryg eller ATP? - ved Karsten Fischer-Vig, ISIS
16.00Pause
16.30Sociale arrangementer
19.00Spisning og hyggeligt samvær..

Generalforsamlingen tænkes klemt ind i løbet af 1. dagen - ved Gruppen
  
Onsdag den 11. maj
09.00Go'morgen - ved Gruppen
09.01Papyrus: Version 7-erfaringer blandt gruppens medlemmer - ved Gruppen
09.30PDF & TIFF i Object Container - ved Karsten O. Andreasen, MPI Tech
10.00Pause + Check Ud
10.15Eddoc Weaver case - ved Claus Erhard-Frederiksen, Alm. Brand
11.00Case Study fra NT Mediaprint AB - ved Jim Rydström, NT Mediaprint AB
12.00Frokost
13.00Nyt fra AFP Consortium - ved Karsten O. Andreasen, MPI Tech
13.20Nyt fra Nordea - ved Erik Gram Hanssen, Nordea
14.00PDF/A Kompetencecenter - ved Michael Fray, DeltaECM
14.45Mødet hæves..